Dragracing

Dragracing är en form av sport som kan utövas dels med bilar men även inom andra motorkategorier. Konceptet bygger på att motståndare ska tävla på en viss utsatt sträcka och köra så fort som möjligt. Man startar stillastående och ska efter startskott accelerera så snabbt och effektivt som möjligt för att nå mållinjen innan sina konkurrenter. 

Sammanhang

Tävlingssträckan utgörs av en rak, asfalterad sträcka som vanligtvis innefattar ett avstånd om ca 200 eller 400 meter. Den klassiska formen av dragracing omfattar ofta två fordon som tävlar åt gången. Dock finns det säregna varianter som innefattar fler fordon som tävlar mot varandra samtidigt. Sporten utövas i olika serier man kan kvala inom. Tillslut körs det avslutande racet mellan de som presterat bäst.

Dragracing

Det sista racet är det som utser den slutgiltiga vinnaren av turneringen. Under själva racet brukar det utföras olika mätningar vid vissa tidpunkter. Ofta mäts reaktionstiden, fordonets hastighet vid 100 meter, 200 meter samt 400 meter. Sporten har under många år utvecklats och blivit allt mer väletablerad världen över. I och med det simpla konceptet finns det mycket utrymme för själva fordonen och dess prestanda att stå i fokus. 

Historia och utövning i Sverige

Motorsportens rötter slog fäste i USA och spred sig relativt fort över världen i samband med racingkulturens tillväxt. Konceptet var inte svårt att skapa och byggde på den naturliga rivalitet som uppstår mellan ägare av fordon. Givetvis tycker man som ägare att sitt eget fordon är det bästa. Därmed kom det naturligt att man började tävla om vem som kunde köra snabbast som ett mått på vems fordon som var överlägset. I samband med detta startades även streetracing och andra former av racing men dragracing kan beskrivas som den mest grundläggande racingformen i de flesta sammanhang. Det första dragracet i Sverige ägde rum år 1968. Då samlades men utanför Anderstorp i Jönköping på Scandinavian Raceway och använde sig av den långa, asfalterade rakan för att mäta sina fordon mot varandra. I dag finns det ett antal fasta dragracing-banor i Sverige. Dessa finner man bland annat i Sundsvall, Malmö, Östergötland och Tierp och många ideella föreningar anordnar årligen dragrace-events då entusiaster och professionella kan tävla.