Street Racing – Black race

Om man känner för att anamma en laglig variant av streetracing ska man ägna sig åt black race. Detta bygger nämligen på samma princip som streetracing fast äger rum under lagliga säkra och organiserade förhållanden.

Varför?

Frågan uppstår givetvis. Varför vill man syssla med black race om man främst är intresserad av streetracing? Svaren på denna fråga är många och kan variera. Eftersom att streetracing i grund och botten är olagligt så har det med åren skapats en laglig variant. Och detta är givetvis mycket fördelaktigt, inte minst för den allmänna trafiken då streetracing, speciellt under senare tid, har kommit att bli ett samhällspolitiskt problem. När racing utförs på allmänna platser kan andras liv hamna i fara, liv som inte är direkt inblandade, vilket är djupt orättvist om det skulle inträffa en skada.

Black Race

Hur det började

Den första blackrace-körningen genomfördes i Göteborg under motorfestivalens styre 2002. Både poliser och trafikvårdare från närliggande kommuner var på plats och hjälpte till med arrangemanget. Det hela fortskred mycket bra och motorfestivalen beslutade därmed att fortsätta arrangera denna typ av events. Vad som även kom att uppmärksammas strax efter detta var den minskade aktiviteten av illegal körning. Statistiken tydde på att den minskade kraftig i Göteborg efter att black racing blev en etablerad aktivitet.

Att köra black race

Idag organiseras många black race-events över hela Sverige. De flesta äger dock rum i Göteborg som följd av motorfestivalens första initiativ i början av 2000-talet. Men fenomenet och dess positiva effekter har spridit sig över hela landet och vanligtvis kan man finna arrangemang under sommarhalvåret relativt nära. Regler och bestämmelser brukar anges olika beroende på arrangör och sammanhang. Om du är en entusiast som letar efter laglig spänning är detta det bästa alternativet.
Och om det mod förmodan skulle råda avsaknad av black race-arrangemang i ditt område, varför inte vara den första att börja? Prata med kommunen eller lokala representanter för trafikverket om att eventuellt starta något. Sök andra med samma intresse för att bygga en bra grund och börja smått till en början. Det kommer garanterat att uppskattas av den civila omgivningen om ni väljer att anamma en laglig version av något som skapar oreda i trafik och samhälle.